Categorieën

Privacy

Privacy verklaring

De Innerlijke Werkplaats en De Innerlijke Werkwinkel

Wij vinden je privacy heel belangrijk!
We bewaren daarom alleen informatie die noodzakelijk is om je goed van dienst te kunnen zijn. We leggen geen voorkeuren vast en we maken geen profiel van je aan.

Cookies alleen voor je eigen gema
Onze webwinkel maakt gebruik van twee cookies. Deze zijn alleen bedoelt om het winkelen mogelijk en makkelijk te maken.

  1. Een tijdelijke cookie, om iets in je winkelmandje te kunnen stoppen. Het verdwijnt vanzelf wanneer je de browser afsluit.
  2. Als je dat wilt, worden bij het bestellen je inloggegevens versleuteld bewaard in een cookie op je computer. Bij een volgende bestelling worden daardoor automatisch je naam en adres ingevuld.

Als je dat wilt kun je deze cookies zelf verwijderen in je browser.

Er kijkt niemand mee
In onze webwinkel vind je geen inhoud die afkomstig is van andere websites, en waarmee deze sites je zouden kunnen identificeren.
Dus ook geen:
Trackers van Google Analytics;
Reclames of cookies afkomstig van andere websites;
Tweets van Twitter;
Duimpjes van Facebook. In plaats daarvan is er een knopje waarmee je een interessant product op je Facebookpagina kunt zetten, maar waarmee Facebook niet zomaar iets over je te weten kan komen.

Logfiles
Tijdens een bezoek aan onze webwinkel worden bepaalde (technische) gegevens opgeslagen in een logfile. Dit zijn b.v. je IP-nummer, de naam van je browser en besturingssysteem. Deze logfiles dienen uitsluitend om onze dienstverlening nog beter te maken en om de veiligheid te kunnen waarborgen. Logfiles worden niet langer dan één week bewaard.

We delen niets met anderen
Alleen medewerkers van De Innerlijke Werkplaats en/of De Innerlijke Werkwinkel hebben toegang tot je gegevens. Je gegevens worden nooit met andere partijen gedeeld. Persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt op de wijze die in het Privacy beleid hieronder worden beschreven.

Privacy beleid

De Innerlijke Werkplaats en De Innerlijke Werkwinkel
De Innerlijke Werkwinkel is de webwinkel van De Innerlijke Werkplaats. Wanneer we hieronder De Innerlijke Werkplaats noemen, bedoelen we ook De Innerlijke Werkwinkel.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Innerlijke Werkplaats verwerkt van haar klanten en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief. Indien je klant wordt van De Innerlijke Werkplaats of wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren in je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Innerlijke Werkplaats
Walter de Zeeuw
Fré Cohenstraat 6
7425 RL Deventer
0570-652505
info@walterdezeeuw.nl
kvk-nummer: 08090731 (Synba/Walter de Zeeuw)

2. Welke gegevens verwerkt De Innerlijke Werkplaats en voor welk doel?

2.1 In het kader van je aankopen of inschrijving op de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b) adresgegevens, eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen);
d) toegangs - of identificatiegegevens (wachtwoord en klantnummer);
e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts.

2.2 De Innerlijke Werkplaats verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om contact met je op te nemen over je aankopen, voor de verzending ervan en voor de beantwoording van vragen die je daarover bij ons neerlegt.
b) je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum gebruiken wij voor de beantwoording van persoonlijke vragen die je bij je ons neerlegt en voor het onderhouden van de relatie die we zijn aangegaan in het kader van persoonlijke begeleiding of andere activiteiten van de Innerlijke Werkplaats.
c) je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met inhoudelijke artikelen, nieuwe producten en activiteiten, diensten en andere interessante informatie van De Innerlijke Werkplaats. Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

3. Bewaartermijnen
De Innerlijke Werkplaats verwerkt en bewaart je persoonsgegevens totdat je aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De Innerlijke Werkplaats passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt De Innerlijke Werkplaats gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers. De verwerkers zorgen voor een passende beveiliging tegen verlies, wijziging, aantasting en onrechtmatige kennisname.

4.3 Persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt en niet gedeeld met andere partijen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Als klant van De Innerlijke Werkplaats kun je op de website inloggen met de inlognaam en het wachtwoord die je van ons op aanvraag ontvangt. Je ziet dan het volledige overzicht van de persoonsgegevens die wij van je verwerken.

5.2 Via de klantenadministratie van De Innerlijke Werkplaats (info@walterdezeeuw.nl) kun je ook een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Innerlijke Werkplaats zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.3 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de klantenadministratie.

5.4 Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Innerlijke Werkplaats je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de onze afdeling klachten: info@walterdezeeuw.nl.

5.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze klantenadministratie: info@walterdezeeuw.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

[Privacyverklaring versie 1 september 2019]